Középen vezetett buszsáv

Középen vezetett buszsáv térképKözépen vezetett buszsáv térkép
 

Az Erzsébet hídon a pesti irányban középen helyezett buszsávval függetleníteni lehet az Astoria irányába közlekedő autóbuszokat a Március 15. téren jobbra lekanyarodó közúti forgalomtól, ezáltal a Ferenciek tere felé haladó autóbuszok a közúti forgalom nagyságától függetlenül gyorsabban haladhatnak át a hídon és a Március 15. téri csomóponton.

A megvalósuló fejlesztések által megbízhatóbbá válik a buszok menetideje, a Ferenciek tere pedig végre nem csak 7-es buszmegállója lehet, hanem valódi közösségi tér, amely lépcsőzések nélkül köti össze a Belváros új Főutcájának eddig egymástól elválasztott részeit.

Tervezett fejlesztések

A Ferenciek tere teljes megújulása két projekt egyesítéseként valósul meg: ezek a „Középen vezetett buszsáv”, illetve a „Belváros új főutcájának kiépítése – II. ütem” névre hallgatnak. Az utóbbi projekt az V. kerület gondozásában valósul meg a BKK szakmai támogatása mellett.

  • A buszsávot pesti irányban már a budai oldaltól az útpálya közepére helyezzük, a Ferenciek terén pedig középső peronszigetet alakítunk ki.
  • A megálló mindkét végén gyalogátkelőhelyeket létesítünk, keleti végén pedig lépcsőt vezetünk az átalakított, bővített gyalogos aluljáróba.
  • A Váci utcai csomópont és a Ferencesek templom között összesen négy felszíni gyalogos átvezetést alakítunk ki a Szabad sajtó, ill. Kossuth Lajos utcán.
  • A Belváros új főutcájra program részeként a Ferenciek tere alatti közúti aluljárót átalakítják a gyalogos forgalom és a kiskereskedelem számára, a Kossuth Lajos utca elején épülő gyalogos átkelővel pedig létrehozzák az északi és déli oldalt összekötő felszíni gyalogos kapcsolatot.

Forgalmi változások

  • A projekt eredményeképpen sor kerül az autópályaszerű gépjárműforgalom csökkentésére a Szabad sajtó úton és Kossuth Lajos utcában, amely lehetőséget ad a környék intenzív gazdasági és társadalmi fellendülésére.
  • A közúti forgalom számára megszűntetésre kerül a Ferenciek terei közúti aluljáró, a megszűnő Erzsébet híd irányú közúti kapcsolatot a Március 15. tér déli oldalán kialakított új felhajtó fogja pótolni.
  • Az Irányi utca és Károlyi Mihály utca felől érkezők a Curia utca felé hagyhatják el a területet, az átépülő Ferenciek terén és a Kossuth Lajos utcán keresztül csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak a süllyedő oszlopon keresztül a Petőfi Sándor utca felé.


Mikor készülhet el?

A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, így a jogerős építési engedély megszerzése után várhatóan 2012. áprilisára végleges kiviteli tervdokumentáció áll rendelkezésre. A Középen vezetett autóbuszsáv projekt megvalósulása 2013-ban, a Ferenciek tere átépítésének megvalósulásával egy időben lehetséges.


Jövőkép

A BKK vizsgálja a középen vezetett buszsáv Baross tér irányába történő folytatásának, meghosszabbításának lehetőségét és műszaki, anyagi feltételeit. A középre helyezett buszsávok továbbvezetésével a Rákóczi út tengely egész hosszán ismét vonzóvá válhat a gyalogosok és a kiskereskedelem számára.

A fejlesztések annak a lehetőségét is megteremtik, hogy hosszabb távon a buszokat villamosok váltsák a Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengelyen – így csökkentve a környezetszennyezést, gyorsabbá, vonzóbbá téve a közösségi közlekedést.

Kapcsolódó fejlesztések